Svježe vijesti:

NOVE LICENCE I NOVA KARATE ZVANJA ZA KK SENSEI Proteklog vikenda u Sarajevu, u organizaciji Karate Saveza F BiH, održan je licenci seminar za trenere i ispitivače. Na ovom seminaru, na kome se okopilo oko 200 učesnika prisustvovali su i članovi Karate kluba “Sensei“ Turija-Lukavac te tom prilikom licence trenera stekli Emina Muranović, Benjamin Talović, Haris Halilović i Abdulah Strašević dok je licencu ispitivača stekao Adin Osmanović.


U okviru zimskog karate seminara upriličeno je polaganje za učenička i majstorska zvanja gdje je KK “Sensei” postao bogatiji za 7 novih majstora karate sporta.
Crni pojas 1. Dan stekli su Medina Baraković, Nejra Softić, Amar Hodžić, Merima Mehmedović, Amina Huskić, Abdulah Strašević i Anel Mehić.

U okviru polaganja za učenička zvanja Alen Turkić položio je za smeđe-crni pojas, Mija Hamustafić, Amar Muratović i Lejla Mehić za smeđi pojas a Pilavdžić Adin za zeleni pojas. Osim navedenih seminaru je prisustvala i Halima Muratović koja je trenirala u grupi perspektivnih takmičara u borbama.

Klub se odmah okreće pripremama za predstojeću sezonu gdje se u narednom periodu očekuje veći broj turnira te federalna i državna prvenstva.