Svježe vijesti:

Saopćenje za javnost Demokratske fronte Lukavac

 


Opštinska organizacija Demokratske fronte Lukavac je u prethodne četiri
godine radila samo u interesu građana opštine Lukavac. Podržavali smo
rad opštinskog načelnika Edina Delića u svim situacijama za koje smo
procijenili da su dobre za stanovnike naše Opštine.
Vijećnici Demokratske Fronte u prethodnom sazivu Opštinskog Vijeća u
protekle 4 godine, kao Klub vijećnika, su predložili najveći broj
inicijativa, od kojih je jedan dio do sada realizovan, a preostali dio,
prosiren novim inicijativama, ćemo realizovati u narednom periodu, uz
podršku Načelnika.

Obzirom na to da je dr Edin Delić zvanično bio kandidovan i ispred
Demokratske fronte Lukavac za načelnika Opštine na posljednjim lokalnim
izborima, možemo konstatovati da smo ostvarili odličan rezultat kada je
u pitanju naš kandidat za načelnika. Kada su u pitanju izbori za
Opštinsko vijeće vođena je relativno ograničena kampanja u skladu sa
epidemiološkom situacijom, te smatramo da je ostvaren rezultat sa dva
vijećnika zadovoljavajući.
Ovom prilikom, svim našim sugrađanima se zahvaljujemo na podršci, a
posebno našim biračima, te sve zajedno pozivamo da nam se pridruže u
poboljšanju životnih uslova na našoj Opštini.

U protekle četiri godine stanovnici Općine Lukavca bili su svjedoci
provođenja pogrešne politike, koja je bila usmjerena prema sve mu, osim
prema koristi naših građana. Cilj OO DF Lukavac i našeg načelnika Delića
je promijeniti način vođenja politike u Opštinskom vijeću Lukavac, te
doći do vidljivih rezultata u što kraćem roku. S time u vezi,
Predsjedništvo OO DF Lukavac na sjednici održanoj dana 04.12.2020.
donijelo je Odluku o nastavku saradnje i davanju podrške izabranom
načelniku opštine Lukavac gospodinu Edinu Deliću. Kao i u prethodnom
periodu, vijećnici OO DF Lukavac će raditi isključivo u interesu građana
Opštine Lukavac, bez koaliranja sa drugim političkim subjektima koji
participiraju u OV Lukavac.
Najavljena većina u Općinskom vijeću je većina četvorke za interese
građana, a ne politička koalicija kako je neki već sad najavljuju, bez
poistovjećivanja političko - ideoloških stavova.

Predsjedništvo Opštinske Organizacije
DF Lukavac