Svježe vijesti:

Trodnevni seminar o Primarnoj prevenciji maloljetničke delinkvencije uspiješno završen



Uspješno je završen trodnevni seminar o Primarnoj prevenciji maloljetničke delinkvencije u trajanju od 23. do 25.10.2020. u organizaciji Vive žene Tuzla i ostalih članica mreze koju čine Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski i Medicinski fakultet, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Centar za socijalni rad Lukavac.

Učesnici su bili profesionalci iz institucija koje direktno rade na polju prevencije i tretmana maloljetničke delinkvencije.

Ciljevi su bili da se prikazu realizirane aktivnosti u prethodnom dugogodišnjem periodu i definisu dalji koraci zajedno sa predstavnicima institucija, s fokusom na izmjenjene mogućnosti djelovanja i same realizacije radionica u školama s djecom usljed pandemije COVID 19.

Dogovoreno je i potpisivanje Protokola o postupanju u slučaju maloljetničke delinkvencije na području Općine Lukavac. Sve je realizirano uz poštivanje strogih epidemiloških mjera

RTV LUKAVAC