Svježe vijesti:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

KRIZNI ŠTAB

Broj:02-5658/20

Lukavac,19.10.2020.godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC
Krizni štab JZU Dom zdravlja Lukavac na današnjem sastanku ocijenio je epidemiološku situaciju na našoj općini kao trenutno zadovoljavajuću.


Ukupno je trenutno na općini 12 COVID pozitivnih pacijenata, 19 pacijenata je u samoizolaciji, a 3 pacijenta su na bolničkom liječenju.


I dalje molimo i apelujemo na naše građane da se shodno pogoršanju epidemiološke situacije zemalja u okruženju, kao i na nekim općinama našeg kantona, pridržavaju svih preporučenih higijensko-epidemioloških mjera, a u cilju očuvanja vlastitog, kao i zdravlja drugih stanovnika naše općine.


Također molimo građane naše općine da izbjegavaju masovne skupove, javna i privatna druženja u zatvorenom, ako ona prelaze više od 50 prisutnih lica i da na takvim skupovima obavezno nose zaštitnu masku i poštuju preporučenu distancu.I dalje ćemo pratiti epidemiološku situaciju i pravovremeno obavještavati građane putem javnih saopštenja.Dežurni telefoni za sva eventualna pitanja su:


- Služba hitne medicinske pomoći                     - 035 / 553 – 394     ili  124 ( non stop)

- Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu    - 035 / 367 – 334  ( od 07,00-15,00 sati) 

- Centrala: 035 / 367 - 300


Svi ostali brojevi telefona naših Službi nalaze se na facebook stranici JZU Dom zdravlja Lukavac.


                                                                                                 PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA

Kurtić dr Nedim, spec.oralne hirurgije