Svježe vijesti:

Poziv za učešće na izložbi “Kad jedan dan vrijedi četiri godine”Omladinski pokret Revolt raspisuje foto konkurs za učešće u izložbi  “Kad jedan dan vrijedi četiri godine”. Tema izložbe su lokalni izbori 2020. Cilj izložbe je potaći kreativnost mladih na ukazivanje na probleme poput nepravilnosti koje se dešavaju u toku predizborne kampanje, samog izbornog dana, zloupotreba položaja kandidata/kinja,  te podizanje svijesti mladih ljudi o značaju izlaska na izbore kroz fotografiju. 


Poziv je otvoren za mlade fotografe i fotografkinje od 15 do 30 godina sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Na konkurs se mogu prijaviti oni/e koji se fotografijom bave profesionalno, kao i amateri /ke u području fotografije. 


Uslovi za učešće u konkursu


Fotografije se trebaju poslati isključivo u digitalnom obliku, crno-bijele ili u boji. Trebaju biti optimizirane za print (300dpl, u JPEG ili JPG format, minimalno 1024px po kraćoj strani). Veličina fotografije može biti minimalno 2MB, a maksimalno 5MB. Fotografije smiju biti obrađene u okvirima osnovnih načela obrade fotografija, a intervencije poput grafičkog dizajna neće se prihvatati.


Jedan autor ili autorica može poslati najviše 5 fotografija, od kojih svaka treba imati naziv i opis fotografije (optimalno 1-3 rečenice) koji objašnjava na koji način je fotografija povezana sa temom. Sve opise i nazive fotografija slati u PDF dokumentu uz jasne naznake na koje fotografije se odnose. Uz fotografije je potrebno poslati i osnovne informacije o autoru ili autorici.  Autori/autorice su lično odgovorni/e  za prikazani motiv na fotografiji i/ili za eventualna kršenja autorskih prava, te slanjem fotografija daju organizatorima izložbe pravo na korištenje istih. Rok za slanje fotografija je 23.10.2020. (petak) – 23:59h