Svježe vijesti:

BORBA ZA RADNIČKA PRAVA MORA KRENUTI IZ LOKALNE ZAJEDNICESvjedoci smo odlaska mladih ali i svih ostalih kadrova iz naše zemlje pa samim tim i sa naše općine. 

U prvi mah pomislimo na nedovoljan broj radnih mijesta ali činjenica jeste da radnička prava u našoj zemlji kao i da ne postoje te da brojni zaposleni radnici odlaze iz zemlje. Usvojeni Zakoni o radu sve više ugrožavaju radnička prava a puni su rupa koje koriste mnoge firme kao i privatan sektor.

Isplata plate kroz topli obrok, uplata minimalca na račun a ostalo u kešu, zaštita na radu skoro ne postoji, godišnji odmor koji potpisujete da ste koristili cijeli a u stvari ste dobili jedva 7 dana, neadekvatan ili nepostojanje javnog prevoza, bojazan iako bolesni da odete na bolovanje, male plate za ogroman broj radnih sati (prosječna norma propisana zakonom iznosi +-168 sati dok se u privatnom sektoru za iste ili manje plate radi i do 250 radnih sati). Svi nabrojani razlozi kao i brojni drugi razlog su velikom odlivu radne snage.

Da li se na lokalnom nivou može učiniti nešto i koliko, pitanje je ali da borbu za radnička prava kao i pritisak na poslodavce koji rade na prostoru naše općine možemo izvršiti, to svakako možemo preko raznoraznih mehanizama poput određenih dozvola, posebnim odlukama a na koncu i podrškom rigoroznijim borbama radnika za njihova narušena prava.

Uslovi rada zaposlenim građanima naše općine svakako moraju biti jedna od važnih tema novom sazivu Općinskog vijeća kao i budućem načelniku općine Lukavac.

Kao kandidat u ime Socijaldemokratske partije (SDP) Lukavac na broju 12 za OV Lukavac, budem li izabran, obzirom da dolazim iz radničke klase pitanja radnika biti će intenzivirana na budućim sjednicama vijeća. Također ću podnijeti inicijativu da se budžetom predvide sredstva za subvenciju i pomoć radnicima koji neosnovano ostanu bez posla u smislu pomoći oko sudskih troškova u borbi za radničko pravo. 

S poštovanjem,

Admir Memić kandidat na br. 12 OO SDP BiH Lukavac