Svježe vijesti:

Proširenje ulične rasvjete u MZ Turija


U toku su radovi na proširenju ulične rasvjete u Mjesnoj zajednici Turija.

U zaseoku Ćelari se ovih dana vrši postavljanje stubova, nakon čega će se pristupiti postavljanju rasvjetnih tijela i priključenju na distributivnu mrežu.