Svježe vijesti:

Lista kandidata Naše stranka Lukavac za lokalne izbore 2020. godine


Naša stranka Lukavac na predstojećim Lokalnim izborima ponudit će listu od 20 kandidata, koju čini 11 muškaraca i 9 žena.

U nastavku je lista kandidata Naše stranke i molimo da istu objavite u svoj mediju:

1. Dino Osmanović

2. Alma Đuranović

3. Miralem Sejdinović

4. Belma Ibrahimović

5. Nusret Bajrić

6. Nataša Ibrahimagić

7. Jasminka Hasanović

8. Samir Poljić

9. Nijaz Burgić

10. Edin Burgić

11. Slavica Pavlović

12. Azra Husić

13. Zijad Bajrić

14. Vesna Mehmedović

15. Selmir Bajrić

16. Vahida Sejdinović

17. Nihad Bajrić

18. Admir Džibrić

19. Enisa Kapidžić

20. Nusret Ćurović

Iskoristit ću priliku u ime LTK-INFO.COM i svoje lično ime svim kandidatima  čestitati na kandidaturi te poželjeti sreću u izbornoj utrci te da dostojno i dostojanstveno predstavljaju općinu Lukavac.

Admir Memić