Svježe vijesti:

Lista kandidata LDS Lukavac


Na e-mail naše redakcije stiglo je slijedeće saopćenje za javnost od strane LDS Lukavac koje prenosimo u cijelosti i bez izmijena: 


Liberalno demokratska stranka Bosne i Hercegovine
Općinska organizacija Lukavac
Broj: 21-8/20
Lukavac, 19.08.2020. godine

 

 

Redni broj

Ime i prezime

1.

Zijad Mašić

2.

Vesna Đuran

3.

Mihad Sakić

4.

Alisa Baćić

5.

Suad Ramadanović

6.

Dennis Čobić

7.

Sandra Tesfaye

8.

Ferzeta Hanić

9.

Nedžad Sakić

10.

Mehmedalija Bektić

11.

Nedim Duvnjaković

12.

Azra Aljukić

13.

Enver Bušatlić

14.

Nasiha Tokić

15.

Samir Imamović

16.

Mevlida Iljazagić

17.

Jasenka Osmanović

18.

Damir Kišić

19.

Azra Mulalić

20.

Saša Radmanović

21.

Alma Ibrišimović

22.

Fatima Redžić

23.

Mula Fatušić

24.

Vojislav Marković

25.

Fadila Nukić

26.

Mevlija Hamzić

27.

Mirsada Suljić

28.

Zebulon Pinkas

29.

Indir Hodžić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Dostava podataka

 

Poštovani,

Dostavljamo Vam spisak kandidata LDS BiH Lukavac za Općinsko vijeće Lukavac na narednim lokalnim izborima.

 

Napomena: kandidati br. 28 i br. 29 su na listi za Općinsko vijeće Lukavac iz reda nacionalnih manjina.

Dostavljeno:

1 x Mediji

1 x Centrala LDS BiH

1 x Arhiva

 

 

Povjerenik LDS BiH za općinu Lukavac

Mihad Sakić