Svježe vijesti:

Lista kandidata Demokratske fronte Lukavac za lokalne izbore 2020. godine


Na e-mail redakcije L.T.K-Info stiglo je slijedeće saopštenje za javnost koje prenosimo u cijelosti i bez izmijena:  


Nakon objave nepotpune liste kandidata Demokratske fronte Lukavac za predstojeće lokalne

izbore od strane jednog lokalnog internet portala, predsjedništvo DF-a Lukavac donijelo je odluku da

objavi potpunu i tačnu listu kandidata DF-a za predstojeće lokalne izbore.

Lista kandidata Demokratske fronte Lukavac za lokalne izbore 2020. godine.

1. Dajana Čolić

2. Nedžad Nuhić

3. Emir Imamović

4. Alen Nuhić

5. Amra Kišić

6. Nedim Ćosić

7. Mirzet Šarić

8. Saida Mehinović

9. Edina Imamović

10. Mensur Halilović

11. Lejla Zukić

12. Fadil Sakić

13. Sanela Tokić

14. Ahmet Mujagić

15. Salih Ramadanović

16. Bahira Mešić

17. Mirsad Delmanović

18. Merdža Dumanjić

19. Fariz Zaimović

20. Mirsad Hodžić

21. Alma Mehinović

22. Amir Čajić

23. Sandra Alić

24. Salih Hrvanović

25. Muhamed Agić

26. Anisa Đuzić

27. Jasmin Kuduzović

28. Selma Ćosić

29. Nedžad Mujić

30. Enver Osmić

31. Elvedina Huskanović

32. Adin Čajić

33. Samra Čeliković

34. Mevludin Likić

35. Fikret Salihović

36. Enisa Subašić

Obraćamo Vam se ovim zahtjevom da na Vašem internet portalu objavite listu kandidata

Demokratske fronte Lukavac za lokalne izbore 2020. godine i pomognete stanovnicima opštine

Lukavac da se upoznaju sa kompletnom listom kandidata DF-a za predstojeće izbore. Demokratska

fronta Lukavac se ponosi članovima DF-a koji su kandidati na listi za lokalne izbore 2020. godine i

želimo da se objavi kompletna lista kandidata jer smo mi cjelina. Klub vijećnika DF-a u trenutnom

sazivu opštinskog vijeća je iako iz opozicije uspio kroz inicijative i konstruktivne diskusije iznijeti

većinu problema stanovnika opštine na Opštinsko vijeće, te diskutovati o njima i uvijek je glasao u

interesu naših stanovnika.

Unaprijed hvala.

Predsjedništvo DF-a Lukavac