Svježe vijesti:

VODA I PLAN - Irfan Halilagić

Jedan od mogućih kandidata za načelnika Općine Lukavac Irfan Halilagić, na svojoj Facebook stranici obratio se građanima. Tekst prenosimo bez izmjena:

Danas je održana još jedna sjednica općinskog vijeća Lukavac koje je od samog početka tekućeg mandata više borilište na kojem se ispaljuju meci populizma, politikanstva, lažne brige za (ne)sugrađane i lažnih obećanja, nego što je organ sa svojim nadležnostima i pravilima rada.

Glavna tema: Vodosnabdijevanje!
Tema je to koja je bila aktuelna i na prvoj dijaloškoj emisiji (po svemu sudeći) kratkog serijala "Izazovi" emitiranoj na našoj Radio-televiziji Lukavac prije dvije sedmice. Kratkog, jer ideja po reakcijama javnosti nije uspjela, a car je (po)ostao go i argumentima ogoljen.

No, vratimo se temi. Pitka voda u česmama građana/korisnika, gradskih i prigradskih naselja. Zadatak Općine Lukavac koji se godinama pokušava riješiti raznim formulama i načinima.

I taman kada smo došli do stručnog, sadržajnog i kvalitetnog rješenja u vidu "Plana razvoja vodovodnog sistema Lukavac", koje je na prijedlog Općinskog načelnika Općinsko vijeće usvojilo JEDNOGLASNO u januaru 2019. godine, zapelo je na njegovoj, pogađate, realizaciji.

Ustvari, realizacija nikada nije niti započeta.
Više od "godinu i pol dana" od donošenja ovog strateškog i planskog akta niti jedan korak koji je predviđen Planom nije poduzet. Umjesto toga, uporno se pokušava sakriti iza sulude ideje prema kojoj je potrebno formirati novo preduzeće kako bi se riješilo problem zvani "pitka voda" i na taj način u predizbornom duhu, prebaciti odgovornost vlastitog i vjerovatno svjesnog nečinjenja i nepoduzimanja aktivnosti koje ovaj akt određuje, na druge.

Ističemo najvažnije aspekte ovog Plana, a koji se odnose na ovu problematiku i na najbolji mogući način, argumentovano i na bazi činjenica demaskira sve ono što slušamo ovih dana na temu "voda":

- Prvi korak do Fabrike pitke vode je STUDIJA IZVODLJIVOSTI - OPRAVDANOSTI koja nam treba dati odgovore na brojna pitanja (dugoročnu prognozu kvaliteta vode, lokaciju fabrike, cijenu, itd). Studija za koju javna nabavka nikada nije pokrenuta!
/Fotografija 2./
- A da je itekako prvi i nužni korak pokazuje i uvid u Budžet Općine Lukavac za 2020. godinu iz kojeg jasno možemo zaključiti da su planirana sredstva u iznosu od 100.000 KM pod stavkom naziva: "izrada idejnog projekta za fabriku pitke vode - Studija prečistača pitke vode za grad Lukavac". Posebno je indikativno da je ista stavka predviđena i prošlogodišnjim Budžetom u iznosu od 80.000 KM i da ni tada nije izvršena! Cilj je očigledan, razvući do izbora i optužiti druge pod izgovorom potrebe formiranja novih preduzeća.
/Fotografija 5./
- Kada govorimo o formiranju novog preduzeća, ovaj Plan kojeg je, ponovo ponavljamo, usvojilo Vijeće općim konsenzusom na prijedlog Načelnika, niti u jednoj rečenici ne upućuje, a pogotovu implicitno ne određuje kako je potrebno formirati novo preduzeće da bi došli do postrojenja za pitku vodu. Štaviše u zaključku Plana pod tačkom 5. jasno stoji da će se formirati organizacioni oblici u okviru postojećeg JP RAD ili novo preduzeće, KOJE BI PREUZELI BRIGU O UPRAVLJANJEM POSTROJENJEM. Nije potrebno dodatno pojasniti da je neophodno prije svega napraviti postrojenje, pa tek onda preuzimati brigu i upravljanje istim.
/Fotografija 6./
- Zanimljivo je i zanemarivanje Plana prilikom izbora lokacije fabrike, koji akt pominje tri potencijalne lokacije, a konačan izbor bi upravo utvrdili na temelju Studije izvodljivosti koja, kako smo ranije konstatovali, nikada nije započeta kao niti ostala "KLJUČNA INVESTICIONO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA" i koju propisuje ovaj dokument (Cost-benefit analiza, Idejni projekat, Elaborat za prethodnu saglasnost, Glavni i Izvedbeni projekat). Niti za jedan od ovih dokumenata nije potrebno formirati novo preduzeće, nego je to obaveza i posao Općine Lukavac i njene administracije.
/Fotografije 3. i 9./
- U prilog ovoj činjenici ide i to da su na izradi ovoga Plana, pored vanjskih saradnika - stručnih lica, radili i predstavnik nadležne općinske službe ZAJEDNO sa tehničkim direktorom JP RAD Lukavac, kao i da je predlagač dokumenta Općinski načelnik.
/Fotografija 7./

Na kraju, postavlja se pitanje zašto se ne pristupa adekvatnoj realizaciji ovoga dokumenta koji je tako trijumfalno najavljen i promovisan? S razlogom, jer zaista nudi rješenja i smjernice za rješavanje problematike vodosnabdijevanja grada i prigradskih naselja.
Očigledno je da od samog početka postoji drugi plan. Ne, to nije usvojeni Plan razvoja vodovodnog sistema Lukavac, nego plan po oprobanom receptu izigravanja žrtve i kreiranju predizborne atmosfere na platformi "ja hoću, oni mi ne daju" započeti novu kampanju velikih obećanja i ludih radovanja.

Možda je prošlo jedanput, ili dva puta, ali neće da može više.

Plan razvoja vodovodnog sistema Lukavac možete u cjelosti pročitati i preuzeti na linku ispod:

https://opcina.lukavac.ba/podaci/2019/01/Tačla-8a-Plan-razvoja-vodovodnog-sistema-Lukavac.pdf?fbclid=IwAR0SaoTq_ymb7IodbfifNDg1AmDMHgcg5DwHxNGjezw9STka4OLJbZBEedc
LTK-INFO.COM