Svježe vijesti:

Proizvodnja zaustavljena: Rudnik Kreka dobio kredit, ali rudari neće dobiti plaću


Menadžment Rudnika uglja Kreka Tuzla uspio je danas kod Privredne banke Sarajevo dobiti kredit od četiri miliona maraka. Ipak, ovaj kredit ne obezbjeđuje sredstva za isplatu plaća rudarima Kreke.

Istovremeno, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine još nije Kreki platila 7,8 miliona maraka za isporučeni ugalj u prošlom mjesecu.

Dok traje ova igra između Uprave Kreke i Elektroprivrede, rudari Kreke, njih hiljadu 700 iz površinskog kopa Šikulje i jame Mramor, neće nastavljati proizvodnju - piše BHRT.

Iako je osiguran kredit od četiri miliona KM kod Privredne banke Sarajevo, račun Rudnika uglja Kreka ne može se deblokirati zbog duga od pet miliona KM.

Menadžment Kreke, ali i Sindikat rudara, nadali su se da će danas Elektroprivreda Bosne i Hercegovine platiti za isporučeni ugalj u prošlom mjesecu, i tako deblokirati račun Kreke kako bi dobijena kreditna sredstva bila operativna. Bez isporučene fakture, rudari neće dobiti platu i oni nastavljaju sa radničkim neposluhom.

„Rudari Rudnika Mramor i Rudnika Šikulje ostaju i dalje u radničkom neposluhu. Kakvo će stanje biti dalje, vidjećemo, međutim, iznenađuje nas odnos vladajućeg društva Elektroprivrede, odnos predstavnika vlasti jer, vjerujte, nije mala stvar da već drugi dan ova dva rudnika, koji daju zajedno cirka 4.000 tona, ne proizvode“, kaže Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata rudara Rudnika uglja Kreka, Tuzla.

Lider Sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH prenosi ogorčenje rudara prema ponašanju Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, tvrdeći da su rudari u sklopu Koncerna u podređenom položaju.

“Kad je u pitanju Elektroprivreda, ona pokazuje i prijedlogom novog statuta da se želi na određeni način osloboditi rudnika jer iz naziva rudnika se briše logo Elektroprivrede. Detaljnijom analizom tog statuta, dalje možete vidjeti da, ipak, želi u svojim rukama zadržati palicu kojom će u određenom vremenskom periodu, u određenoj prilici, disciplinirati rudnike i zaposlene u rudnicima uglja“, kaže Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika uglja u FBiH.

Ukoliko se ovako ponašanje Elektroprivrede BiH prema rudnicima uglja u Federaciji BiH nastavi, najavljuju u sindikatu rudara, opcija je da se prema federalnim vlastima ide sa zahtjevom za izlazak rudnika uglja iz koncerna Elektroprivrede.

Od direktora Rudnika uglja Kreka željeli smo dobiti informaciju da li će uskoro Elektropivreda BiH platiti Kreki za ugalj isporučen u junu, kako bi se deblokirao račun Rudnika i rudarima isplatile junske plate, ali direktor nije htio dati izjavu.

(TI/BHRT)