Svježe vijesti:

Poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu općinskih priznanja


Komisija za odlikovanja i priznanja Općinskog vijeća Lukavac, na osnovu Odluke o općinskim priznanjima („Službeni glasnik općine Lukavac”, broj  6/99 i 7/04), upućuje:

JAVNI  POZIV

za dostavljanje  prijedloga za dodjelu općinskih priznanja u 2020.godini

Odlukom o općinskim priznanjima propisano je da se na području općine Lukavac dodjeljuju slijedeća  priznanja:

Povelja općine Lukavac
Plaketa općine Lukavac
Počasna Povelja
Počasna Plaketa
Odlukom je utvrđeno da se priznanja uručuju neposredno, na svečani način, povodom obilježavanja Dana općine Lukavac, tj. 18. septembra.

S tim u vezi molimo građane i druge subjekte da, ukoliko ocijene  da u njihovoj  sredini odnosno na području općine Lukavac postoje fizička i pravna lica (pojedinci, preduzeća, ustanove, mjesne zajednice i sl.) koji-a su zaslužili značajno priznanje, da svoje prijedloge dostave Općinskom vijeću.

Općinska priznanja dodjeljuju se:

Pravnim licima za:

izuzetan doprinos u odbrani i oslobadjanju zemlje;
izuzetne napore i postignute rezultate u oblasti privrednih i društvenih djelatnosti;
poseban doprinos razvoju demokratije, zaštite ljudskih prava, jačanje zajedništva i cjelovitosti BiH i njenom uključenju u međunarodne integracije na svim nivoima;
posebne rezultate postignute u oblasti nauke, kulture i sprota;
doprinos razvoju lokalne samouprave i unapređenju uslova života u MZ-a.
Fizičkim licima za:

izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju zemlje;
izuzetan doprinos u obnovi i razvoju privrednih kapaciteta i proizvodnji materijalnih dobara;
vanredno dobre rezultate u oblasti nauke, kulture sporta;
izuzetno humane akcije i pomoći;
poseban doprinos u razvoju MZ-a;
tehnološka unaprđenja u oblasti ekologije i očuvanja čovjekove okoline;
inovacije i izume sa trajnom upotrebnom vrijednosti.
Prijedlog treba obavezno da sadrži:

naznaku priznanja na koje se prijedlog odnosi
kraću biografiju za fizička lica ili kraću referensu za pravna lica
obrazloženje prijedloga.
Prijedlozi bez propisane sadržine neće biti uzeti u razmatranje.

Prijedloge dostaviti Komisiji za odlikovanja i priznanja Općinskog vijeća Lukavac  putem pisarnice ili poštom najkasnije do 14.08.2020.godine do 15,00 sati, a bliže informacije mogu se tražiti na broj telefona 553-253.

LTK-INFO.COM