Svježe vijesti:

Nova karate zvanja za članove KK Sensei


Tokom mjesca jula, Karate klub “Sensei” Turija-Lukavac, po planu i program aktivnosti za 2020.godinu realizovao je polaganje za niža učenička zvanja.

Shodno preporukama FUCZ u vezi COVD19, polaganje je održano po sekcijama kako bi se izbjeglo  okupljanje većeg broja građana u zatvorenom prostoru.

Nova učenička zvanja steklo je 32 kandidata i to:


BIJELO ŽUTI 9-kyu

Alem Krnjić 

ŽUTI 8-kyu

Dajra Memić, Daris Memić, Elmir Ćatić, Elina Aljukić, Dženita Osmanović, Ema Osmanović, Asja Hrvatović, Ilma Aganović, Emina Aganović, Amna Imamović i Amina Vuković

ORANŽ 7-kyu

Saib Halilović i Adna Ridžić, 

CRVENI  6-kyu

Maid Nukić, Ali Blažević, Harun Aljić, Ena Kadrić i Sara Okanović

ZELENI 5-kyu

Edin Delmanović, Amar Babajić, Nenad Sofrić, Eldin Mujkić i Dženana Hasinović

PLAVI 4-kyu

Fatima Aganović, Nemanja Sofrić, Adin Hodžić, Armin Halilović, Elena Ninković i Ismir Poljić

LJUBIČASTI 3-kyu

Amar Muratović i Mija Hamustafić
LTK-INFO.COM