Svježe vijesti:

Irfan Čengić: Vlada FBiH svjesno napravila gubitak od 87 miliona KM


Na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH će se naći Izvještaj o radu Elektroprivrede HZHB Mostar d.d. za 2019.godinu, na koji zastupnik SDP-a, Irfan Čengić ima niz zamjerki.

“Pokušao sam sačuvati 87 miliona KM za mostarsku Elektroprivredu, ali Vlada FBiH to nije željela. U decembru 2018. godine sam poslao Vladi FBiH dopis da ne odobri sklapanje štetnog ugovora sa odgođenim plaćanjem na šest mjeseci sa kompanijom Aluminij Mostar”, navodi Čengić.

Podsjećamo da je Vlada FBiH odobrila sklapanje štetnog ugovora, te u odgovoru na zastupničko pitanje istaknula da nema bojazni da će ugovor biti ispoštovan.

U izvještaju je jasno navedeno da Aluminij nije plaćao obaveze po ugovoru i za šest mjeseci napravljen je gubitak od 87 miliona KM.

“Jasno mi je da Novalića ne zanima ništa južno od Ivana, ali one stranke koje u Vladi FBiH navodno brinu o građanima u tom dijelu BiH, ovakvom politikom vođenja javnih preduzeća tjeraju mlade iz BiH, a gradovi nam ostaju prazni u tim dijelovima BiH”,  naglašava Čengić.

Također, zabrinjavajući podatak je da su troškovi za plate u ovom preduzeću povećani za više od 50 posto u odnosu na 2013. godinu. Troškovi za plate u 2013. godini su iznosili 63 miliona KM sa 1.834 uposlenih, dok u 2019.godini je taj iznos povećan na 98 miliona KM sa 2.185 uposlenih.

(TIP)