Svježe vijesti:

Republika Slovenija odbila sporazum o priznavanju vozačkih dozvola iz Bosne i Hercegovine


Jasmin Emić, zastupnik u zastupničkom domu PSBiH inicirao je pitanje priznavanja vozačkih dozvola između BiH i Slovrnijr, ali čini se da smo još daleko od postupka zakljušivanja sporazuma u vezi uzajamnog priznavanja i zamjene vozačkih dozvola za sve kategorije izmedu Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Ambasade Bosne i Hercegovine u Ljubljani, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je još 2016. godine iniciralo zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije i istovremeno predložilo tekst Nacrta sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola, kao temelj za usuglašavanje između državnih delegacija za pregovore.

“Odgovor na našu inicijativu za ugovorno definiranje pitanja uzajamnog priznavanja i zamjene vozačkih dozvola između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije dostavljen je, nakon više urgencija, u decembru 2018.godine. Zvaničan odgovor Ministarstva za infrastrukturu Republike Slovenije u svezi s međusobnim priznavanjem vozačkih dozvola navedeno je da Republika Slovenija slijedi preporuke Europske komisije, koja je osnovala ekspertsku radnu skupinu sa zadatkom da pripremi spisak kriterijima i preporuči ih državama članicama Europske unije za ocjenu sustava za dobivanje vozačke dozvole u zemlji nečlanici Europske unije”, kazali su iz Ministarstva.

Takva ekspertska grupa Europske komisije nije izdala pozitivno mišljenje za Bosnu i Hercegovinu i još neke države, kako je navedeno, jer nije bilo moguće pouzdano provjeriti ispunjenje zajednički dogovorenih kriterija. Zbog navedenog Bosna i Hercegovine nije bila uvrštena na spisak zemalja čiji nosioci vozačkih dozvola mogu zamijeniti svoju vozačku dozvolu za slovenačku vozačku dozvolu bez polaganja praktičnog dijela vozačkog ispita. Nadalje je navedeno da ,,…tek kad ekspertna grupa Europske komisije izda pozitivnu preporuku to će bit moguće.”

Ministarstvo infrastrukture Republike Slovenije objašnjava da je vozačku dozvolu potrebno zamijeniti samo u slučaju da osoba ima u Sloveniji ,,običajno” prebivalište i na temelju dozvole za boravak u Republici Sloveniji prijavljeno prebivalište više od jedne godine. U slučaju da osoba s inozemnom vozačkom dozvolom u Republici Sloveniji nema ,,običajno” prebivalište može neometano koristiti svoju nacionalnu vozačku dozvolu, odnosno vozačku dozvolu izdatu u državi, gdje ima ,,običajno” prebivalište.

(TIP/Nap)