Svježe vijesti:

Agencija za bankarstvo FBiH produžila moratorijum na kredite za dva mjeseca

visoko.co.ba

Iako je proglašen prestanak prirodne nesreće Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je produžila moratorijum na kredite za dva mjeseca.

Direktor Agencije Jasmin Mahmuzić je naveo da je odluka o poduženju moratorijuma, koja se daje dodatni prostor klijentima i bankama, usvojena 28.maja.

– Od dva mjeseca od dana prestanka stanja prirodne nesreće, klijenti s bankama mogu ugovoriti primjeren modalitet koji će pomoći da uspostave održiv model poslovanja i uredno izmirenje kreditnih obaveza – rekao je Mahmuzić.

On je dodao da su svi uslovi propisani odlukom za dobijanje moratorijuma ili druge posebne mjere ostali nepromijenjeni, što znači da je izmjenama i dopunama odluke, bankama omogućen dodatni period za pronalaženje modaliteta klijentima za izmirenje kreditnih obaveza s ciljem prilagođavanja poslovanja u nastalim uslovima, prenosi Srna.