Svježe vijesti:

Zbog organizovanog kriminala protjeran iz Bosne i Hercegovine


Služba za poslove sa strancima je danas izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine državljanu Crne Gore jer predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine.

"Naime, predmetno lice se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom i od strane nadležne agencije je proglašeno prijetnjom po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine", saopćeno je iz Službe za poslove sa strancima.

Operativnim radom na terenu Služba je locirala pedmetno lice i nakon provedenog postupka, mu je izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju od pet godina.

Državljanin Crne Gore je stavljen pod nadzor u imigracioni centar Službe za poslove sa strancima, te se provode dalje mjere i radnje na njegovom udaljenju iz BiH.

Služba će i u narednom periodu kontinuirano preduzimati sve neophodne operativne aktivnosti prema svim stranim državljanima koji na bilo koji način mogu predstavljati prijetnju sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine.
N1