Svježe vijesti:

Zaključci sa sastanka Odbora Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Kantonalne privredne komore Tuzla


- MINISTARSTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I SAOBRAĆAJ
- VLADA TUZLANSKOG KANTONA
- SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA

PREDMET: ZAKLJUČCI 

Na sastanku Odbora Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Kantonalne privredne komore Tuzla koji je u proširenom sazivu održan 27. maja 2020. godine,  raspravljano je o aktuelnoj problematici u oblasti turizma sa akcentom na djelatnost turističkih agencija.
Imajući u vidu da je u toku pandemije djelatnost turističkih agencija bila onemogućena i zabilježen je 100% pad prometa i aktivnosti, doneseni su slijedeći zaključci:
1. Obavezno, u skladu sa usvojenim "Korona zakonom TK"  (član 8, stav c), obuhvatiti subvencioniranje turističkih agencija u ukupnom iznosu minimalnog ličnog dohotka na način da sva pravna lica iz ove oblasti  čija je  osnovna šifra djelatnosti 79.11 i 79.12. budu obuhvaćena ovim subvencijama.
2. Obavezno, da Vlada Tuzlanskog kantona u postojećim i planiranim beskamatnim kreditnim linijama, uz obaveznu minimalnu odgodu plaćanja od 12 mjeseci, obuhvati i turističke agencije sa područja Tuzlanskog kantona.
3. Zahtijeva se od Ministarstva za trgovinu, turizam i saobraćaj TK, da predloži Vladi i Skupštini TK, način uvođenja vrijednosnih potvrda-vaučera za uplaćene a nerealizovane turističke aranžmane, uključujući sve vrste putovanja u BiH i inostranstvu. Sve s ciljem zaštite i korisnika usluga i turističkih agencija kao organizatora putovanja a u skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti TK (član 11 - Službene novine TK broj 08/14) i Zakonom o zaštiti potrošača u BiH, (član 87 - "Službeni glasnik BiH" broj 25/06). 
4. Obavezno, prilikom planirane dodjele nepovratnih sredstava za saniranje ekonomskih posljedica privrednim subjektima na području TK, obuhvatiti i turističke agencije sa području TK. 


PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
                                                    Kasim Selimović, dipl. ecc, s.r.