Svježe vijesti:

Ulice Petrak i Prijeka do 03.06.2020. godine biti će jednosmijerne


Obavještavaju se učesnici u saobraćaju da će od 20.05.2020. do 03.06.2020. godine doći do privremene izmjene režima saobraćaja u ulicama Petrak i Prijeka i to:

Ulica Petrak, iz pravca ul. Kulina bana do ul. Lukavačkih brigada, postaje jednosmjerna ulica.
Ulica Prijeka, iz pravca ul. Lukavačkih brigada do raskrsnice sa ul. Kulina bana i ul. Septembarska, postaje jednosmjerna ulica.
Razlog privremene izmjene režima saobraćaja jeste zbog uspostavljanja i reorganizacije postojećeg uređenja u ulici Petrak.
Općina Lukavac će u skladu sa navedenim izmjenama postaviti adekvatnu saobraćajnu signalizaciju, a učesnici u saobraćaju se mole da pažljivo voze i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

opcina.lukavac.ba