Svježe vijesti:

Nabavljeni respiratori nisu za korištenje na intenzivnoj njezi i pacijente oboljele od Covid 19


U nalazu vještaka utvrđeno je da nabavljeni ventilatori, ne posjeduju ni minimum potrebnih bitnih karakteristika za adekvatan tretman pacijenata u jedinicama intenzivne terapije, među koje spadaju pacijenti oboljeli od Covid 19.

Dakle, nije preporučeno korištenje ovih ventilatora u jedinicama intenzivne terapije. Tim tužilaca Tužilaštva BiH, od početka rada na predmetu, 04.05. ove godine, kada je tužilaštvo preuzelo predmet, poduzeo je cijeli niz potrebnih radnji, na utvrđivanju svih okolnosti ove nabavke i intenzivan rad se svakodnevno nastavlja.

 Putem instituta Međunarodne pravne pomoći, pribavljeni su i pribavljaju se svi potrebni podaci i informacije o predmetnoj nabavci, vrše se vještačenja i pregledi dokumentacije i tužilački tim je u svakodnevnom i stalnom kontaktu sa policijskim i sigurnosnim agencijama, sa kojima radi na predmetu. 

Tužilaštvo BiH o provedenim aktivnostima će blagovremeno i tačno informisati javnost.

(TIP)