Svježe vijesti:

Jezero Modrac! Dragulj 20-tog, SRAMOTA 21-og stoljeća!?


Jezero Modrac, nastalo na prostranstvu plodne oranice, sada već davne 1964. godine. Imalo je prvobitnu namjenu  zadovoljiti potrebe brzo rastuće industrije koja se velikom brzinom razvijala u dolini rijeke Spreče.


Po popisu iz 1895.godine se pored naselja iz predhodnog popisa pojavilo i naselje Bistarac-Fabrika, odnosno današnji grad Lukavac, u kojem je bilo 477 stanovnika.[2]/ "Wikipedija"
Dakle 1893. godine na području današnjg Lukavca, austro-ugarska vlast izgradila je Fabriku Sode, te stambeni blok za smještaj radnika. 

Nakon rata 1941-1945. godine, razvojem tadašnje države enormnom brzinom razvijala se industrija na pogodnom tlu doline rijeke Spreče, te su izgrađeni Koksno Hemijski Kombinat i Fabrika Cementa. Uporedo s njima osnovan je veliki broj manjih tvornica.

Sve navedeno, stvorilo je potrebu zalihe industrijske vode te je 1964 godine izgrađena brana u mjestu Modrac čime je stvorena jedna od najvećih akumulacija tadašnje Jugoslavije.


Nezagađene i nezaražene  Spreča i Turija, koje su se ulijevale u akumulaciju jezera Modrac vrlo brzo su od poljoprirednog prostranstva načinile i oživile bogat podvodni svijet. Riblji fond je bio toliko bogat! Čista voda ugodne temperature mamila je turiste iz svih krajeva zemlje, sto je stvaralo uslove za otvaranje nekolicine restorana na obalama jezera Modrac. "Ribar", "Kod Keme", "Kod Trake" itd.

Dakle uporedo s industrijom, događao se rast turizma na ovom području.

Ratni i poratni načelnik općine Lukavac, gospodin Sead Hasanhodžić, usudit ću se reći "vizionar" shvatio je da Lukavac i okolna naselja ne moraju nužno živjeti od surove i teške, nečiste industrije, te je na obalama jezera Modrac u naselju Prokosovići stvorio tadašnje "Bosansko more".


1996. godine nastala je nesvakidašnja bajka zabilježena brojnim fotografijama, kao i sjećanjem mnogih od nas. U danima vikenda na potezu od manje od dva kilometra u toku jednog dana bilježilo se od 10,000-15,000 turista. Više od 20 autobusa iz svih krajeva Bosne i Hercegovine svakodnevno je pristizalo da posjeti "DRAGULJ"- 20. stoljeća. Samo naselje se moralo preorjentisati u turistički kraj i stvoriti više od 1.000 smještajnih kapaciteta. Krenula je gradnja restorana, Hotela i brojnih turističkih sadržaja. 

Jedne večeri, tako šetajući nabrojao sam 13 muzika uživo u prepunim restoranima i kafićima.Budžet općine Lukavac punio se iz svih krajeva svijeta. Svjež, netaknut novac pristizao je u naš mali grad. Pored turizma, počeo se razvijati kulturni i sportski život. "Komunalijada", "Festival narodne muzike", državno, pa i ako se ne varam evropsko takmičenje u vodenim sportovima. Organizovali smo "Igre bez granica", imali "Splav na vodi"........... sve smo imali........I'!?!?!?

Kao niti jedna priča u BiH, naravno ni ova nema sretan kraj! 

Što lokalni, što ostali mešetari i tajkuni ugledali su svoju priliku za brzu i laku zaradu. Krenula je divlja gradnja, uništavanje "JP PLAŽA", kasapljenje turističkog potencijala. Tuzla, vidivši priliku gradi "Panoniku", stvaraju se privatna jezera na Bistarcu i okolini. Kreće izgradnja privatnih bazena dok se gradski pretvara u smetlište. DA, POLITIKA JE UPLELA PRSTE.


Od savršeno čiste, skoro pitke vode u kojoj su živjeli riječni rakovi, kornjače, školjke, i pored toga što je RMU Banovići i tada radio, da li po nalogu ili nečemu drugom, rudniku se dozvoljava da ispiranje jalovine pretpostavljam "bez ikakvog filtriranja" ispušta u rijeku i tako plasira u jezero Modrac. Nerijetko, pred turističku sezonu pojave se slike i snimke plutajućeg smeća, ničim izazvane. 

"Briga" općine Lukavac, tačnije njene administracije i rukovodstva o potencijalu koji je punio njenu kasu ide do te mjere, da od planiranog budžeta "nema snage" finansirati ni akcije poput "Let's do it","pokupimo smeće za jedan dan". Ta "briga" traje i danas! Čime smo dosegli jednu od najvećih "SRAMOTA 21. stoljeća".

Borba nekolicine privatnih lica u nastojanju da sačuva trag turizma na općini Lukavac. Da oživi i spasi uložene desetke miliona, jalova je bez potpore države ili bar lokalnog nivoa općine Lukavac.


Postoje naznake/ ideja / inicijativa Vijeća MZ Prokosovići da se ponovo oformi Turistička zajednica, koja bi mogla biti inicijalna kapisla vraćanja turista na ovaj neiscrpan resurs. Vraćanja stotina hiljada/miliona svježeg novca na našu općinu. Vraćanja priliva u bužetsku kasu!!! 

Eeeee, momci moji, sada ste na vlasti, a ko je na Vlasti ima "moć"! Evo vam prilika da volite općinu Lukavac. Evo vam napomena da učinite ono što ste već obećali. Sankcionišite zagađivače koji vam prljaju dvorište sa drugih općina. Uvedite red na našoj općini. Ne molite za vodne naknade samo, već sve moguće usmjerite da oživite resurs koji vas može hraniti dovjeka. Sve vam je servirano, samo vaša volja nedostaje.


Ili pak udarite pečat na jednu od najvećih "SRAMOTA 21-og vijeka" jer niste znali, niste htjeli, ili ćete lagati da niste mogli učiniti ništa. Otvorite temu o kojoj je zabranjeno pričati i pokažite da vam je stalo.

S poštovanjem, čitaocima, rukavica u lice vlastodržcima.

Admir MemićLTK-INFO.COM