Svježe vijesti:

Izabrano novo rukovodstvo RMU Banovići


Nakon što je Vlada FBiH imenovala novo rukovodstvo RMU Banovići, OO SDA Banovići oglasio se saopćenjem.

„Podržavamo odluku Vlade FBiH i NO RMU Banovići o imenovanju nove Uprave rudnika i daje punu podršku članovima Uprave RMU Banovići d.d. Banovići, na čelu sa direktorom društva Fadilom Kudumovićem.

Očekujemo da nova Uprava radi javno i transparentno u opštem interesu RMU Banovići, općine Banovići, njenih građana i države BiH.

Tražimo da nova Uprava u najkraćem roku izvrši finansijsku analizu poslovanja RMU Banovići i o zatečenom stanju podnese izvještaj nadležnim institucijama.

Pozivamo novu Upravu da maksimalno i odgovorno radi na osnovnom zadatku RMU Banovići, isporuci dovoljnih količina uglja Elektroprivredi BiH i Termoelektrani Tuzla kako bi se zadržala stabilnost elektroenegetskog sektora FBiH.

Očekujemo od novog menadžmenta da posebnu pažnju posveti zaposlenicima društva u okviru čega radnici – rudari koji rade u direktnoj proizvodnji moraju biti na prvom mjestu, zbog čega tražimo da nova uprava stalno i u kontinuitetu radi na poboljšanju uslova rada i popravljanju ličnog standarda rudara.

Pred novim menadžmentom je težak zadatak stabilizacije i konsolidacije RMU Banovići, stoga očekujemo od svih zaposlenih u RMU Banovići da daju svoj doprinos u ispunjenju ovih ciljeva, kako bi osigurali perspektivniju budućnost mladim generacijama Banovića“, saopćeno je iz OO SDA Banovići.

Pored direktora RMU Banovići Vlada FBiH imenovala je i Selmira Bijećića na funkciju izvršnog direktora za tehničke poslove, Damira Mrkonjića na mjesto izvršnog direktora za investicije, Jasmina Mujića za izvršnog direktora za pravne poslove.

Izvor/foto: RTV Slon