Svježe vijesti:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC - 05.04.2020.


Povodom naredbe kriznog štaba civilne zaštite FBiH a koja se tiče davanja mogućnosti da stariji od 65 godina u period  od 06.04 do 10.04.2020 godine u vremenu od 08.00 do 12: 00 sati mogu napuštati svoje domove, krizni štab JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC na vanrednoj sjednici održanoj 05.04.2020 godine upućuje sledeće saopštenje:

Poštovani građani općine Lukavac, posebno stariji od 65 godina

Pandemija izazvana korona virusom sve nas je ujedinila u zajedničkoj borbi da ovaj globalni problem zajednički prevaziđemo.

Naša dosadašnja saradnja bila je dobra i nadamo se da će i dalje ostat takva. Slušali ste naše preporuke na čemu smo vam mi posebno zahvalni.

Mi, ljekari i medicinari i svo ostalo osoblje Doma Zdravlja Lukavac i dalje vam stojimo na raspolagnanju 24 sata.

Nakon donešene naredbe štaba civilne zaštite FBiH molimo sve one starije od 65 godina da bez obzira na donešenu naredbu molimo Vas da svi oni koji ne moraju da izlaze i dalje ostanu u svojim domovima, a da sve one potrebe zbog kojih eventualno trebaju da izađu povjere mladima, članovima porodice, komšijama i prijateljima, kako bi ste na taj način sačuvali svoje zdravlje.

Ukoliko budete primorani da izađete, molimo Vas da obavezno nosite maske i rukavice, i da održavate međusobno rastojanje, izbjegavajte rukovanje i bilo koji drugi bliski kontakt.

Građane starosti od 18 do 65 godina molimo da u tom periodu od 06.04 do 10.04.2020 godine od 08:00 do 12:00 sati , svoje aktivnosti izvan domova svedu na minimum, kako bi smo dali više prostora onima koji zaista imaju potrebu da izađu.

Nadamo se da će te uvažiti naše preporuke da će te sa pažnjom i dalje pratiti naša upustva i poštovati naše preporuke.

S poštovanjem,

KRIZNI ŠTAB I UPOSLENICI JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC.

                                                                MOLIMO OSTANITE U KUĆAMA

                                            PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

                                                                                                    Nedim dr Kurtić, spec.oralne hirugije