Svježe vijesti:

Saopštenje za javnost JZU Dom zdravlja Lukavac - Situacija na općini stabilna


Dana 20.04.2020.godine zasijedao je Krizni štab JZU Dom zdravlja Lukavac, na kojem su se razmatrala tehnička i organizaciona pitanja, vezana za aktuelnu epidemiološku situaciju.
Konstatovano je da je epidemiološka situacija na području općine Lukavac stabilna.

Molimo i dalje sve pacijente koji imaju bilo kakve zdravstvene tegobe da prvo kontaktiraju telefonskim putem svog porodičnog ljekara.

Takođe sve građane molimo da se pridržavaju uputa Kriznog štaba i da ostanu kod svojih kuća, a oni kojima je izrečena mjera samoizolacije da to obavezno ispoštuju po datim uputama i preporukama.


-       Na području općine Lukavac trenutno je 70 osobe pod sanitarnim nadzorom.
-       Do sada su 629 osobe izašle iz samoizolacije.
-       Ukupno je jedna osoba pozitivna na COVID-19.
-       I druga osoba koja je oboljela na našoj općini od COVID-19  je već ozdravila.

MOLIMO VAS OSTANITE U SVOJIM DOMOVIMA !!!

Izbjegavanje socijalnog kontakta i pojačana higijena su najbolje mjere u borbi protiv Korona virusa.

Pratite naša saopštenja, kao i saopštenja Kriznog štaba Općine Lukavac i postupajte isključivo po datim preporukama nadležnih službi i radnih tijela.

Dežurni telefoni za sva eventualna pitanja su:
-       Služba hitne medicinske pomoći                     - 035 / 553 – 394     ili  124 ( non stop)
-       Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu    - 035 / 367 – 334  ( od 07,00-15,00 sati)

Svi ostali brojevi telefona naših Službi nalaze se na facebook stranici JZU Dom zdravlja Lukavac.


                                                                                                                PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA
Kurtić dr Nedim, spec.oralne hirurgije