Svježe vijesti:

Prikaz planirane autoceste Tuzla-Žepče kroz općinu Lukavac


Planirana autocesta Tuzla-Žepče priključak na koridor Vc (5C) u dužini od 65 km počinje na kraju dionice autoceste Orašje-Tuzla koja se završava u području naselja ”Brgule”.

Na kraju dionice autoceste Orašje-Tuzla u naselju ”MihatovićI” planirano je čvorište ”Mihatovići” koje će povezivati postojeću magistralnu cestu M1.8 Tuzla-Orašje na projektovanu autocestu te dalje prema Orašju i Žepču. Početna tačka projekta Tuzla-Žepče priključak na koridor Vc određena je od strane Investitora i neposredno je iza petlje ”Mihatovići”.

Ukupna dužina auto-ceste Tuzla-Žepče koja je planirana da prolazi kroz općinu Tuzla je u dužini od cca 1,65 km dok kroz općinu Lukavac dužina autoceste iznosi cca 19,60 km. Na granici općina Tuzla i Lukavac planiran je ”tunel br.1” dužine cca 675,00m a dalje u pravcu Lukavca trasa prolazi iza naselja ”Gornji Bistarac” odnosno između naselja i postojećeg lokalnog puta koji se nalazi iznad jezera ”Bistarac”, te ”tunelom br.2” dužine cca 860,00m prolazi kroz naseljeni dio ”Mijatovići”.

Planirana auto-cesta će prelaziti preko željezničke pruge, potom trasa ide kroz ”Suvat” odnosno ”Bokavićko Polje” sve do ukrštanja sa postojećim regionalnim putem za Poljice. Na ovom dijelu trasa se ukršta sa postojećim magistralnim putem M-4 Doboj-Tuzla, lokalnim putem za Čajiće, koritom rijeke Jale i Spreče. Preko postojeće magistralne ceste i regulisanog korita rijeke Jale predviđen je objekat Most L=258,00m, korito rijeke Jale koje se kreće Bokavićkim Poljem.

Preko lokalne ceste za Čajiće i korita rijeke Spreče predviđen je most L=224m kao i betonski zid sa desne strane uz korito rijeke sve do mosta preko regionalne ceste. Most preko regionalne ceste je dužine cca L=156,00m. U nastavku trasa od ukrštanja sa postojećim regionalnim putem za Poljice prolazi ispod žičare, između naselja Modrac i korita rijeke Spreče te prelazi preko postojeće lokalne saobraćajnice i ide iznad naselja ”Tabaci” obodom brda ”Tirinovac”.

Nakon prolaska brda ”Tiranovac” trasa ide između naselja ”Bikodže” i ”Caparde” nenaseljenim dijelom sve do ukrštanja sa postojećim regionalnim putem za Poljice, u naselju ”Mosorovac”.

U nastavku od naselja ”Mosorovac” trasa prolazi pored jezera ”Modrac” te dalje obilazi naselje ”Babice Donje” odnosno pruža se pretežno nenaseljenim dijelom sve do brda ”Nezino Brdo” gdje je predviđen ulaz u tunel odnosno u dijelu naselja ”Babice Gornje” trasa je u tunelu a izlazni portal predviđen je u naselju ”Begići”.

U ovom dijelu iza naselja ”Babice Donje” predviđeno je odmorište na trasi. Od naselja ”Begići” do granice sa općinom Banovići trasa prati postojeću saobraćajnicu i korito rijeke ”Turije”, potom trasa prolazi iza naselja ”Halvadžije”, “Potoci”, ”Savičići” te ulazi u naselje ”Lozna” u općini Banovići.

lukavacki.ba