Svježe vijesti:

Požari u Dobošnici i Bokavićima


Prema informacijama dobivenim od operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasne jedinice su osim više tehničkih imale i sedam intervencija na gašenju požara.

Na području općine Lukavac vatrogasci su imali dvije intervenicije na gašenju požara i to u naselju Dobošnica, šumski požar ukupne površine cca 3 duluma i naselje Bokavići nisko rastinje ukupne površine cca 3 duluma.