Svježe vijesti:

Medžlis islamske zajednice Puračić se svojim kapacitetima stavlja na raspolaganje svima kojima je potrebna pomoć

Senad Coko

U cilju što bolje koordinacije Medžlis islamske zajednice Puračić sa sjedištem u Lukavcu se svojim kapacitetima stavlja na raspolaganje svima kojima je potrebna pomoć, te u aktivnostima koje su od općeg interesa za naš narod. U svako momentu smo spremi da uspostavimo svaku saradnju, te ukoliko bude potrebno da anagažujemo imame i  rukovodstvo džemata.

Medžlis islamske zajednice Puračić se pridržava instrukcija koje dobije sa viših nivoa u Islamskoj zajednici, Rijaseta i Muftijstva. Provodimo svojoj praksi, a podržavamo inicijative organizacija pojedinaca  i koje su pokrenute ovih dana, a kojim se iskazuje solidarnost i nudi pomoć onima kojima je najpotrebnija vodeći računa da se ne ugrozi vlastiit život.

Posebnu zahvalnost kao Zajednica i cijelo društvo trebamo iskazati prema ljekarima, zdravstvenim radnicima, nadležnim inspekcija i sigurnosnim organima.

Islamska zajednica će nastaviti pratiti situaciju sa razvojem pandemije i adekvatno reagirati na sve izazove i biti na usluzi svojim članovima, kao i svim građanima u društvima u kojim dejluje.

lukavacki.ba