Svježe vijesti:

Lukavac: Odobrena sredstva za tretman napuštenih životinja


Služba za komunalno-stambene poslove je donijela Odluku o odobravanju budžetskih sredstava sa ekonomskog koda 614 417 za 2020.godinu.

U cilju podrške projektima koji doprinose podizanju nivoa obavljanja kafilerijskih poslova i tretmana napuštenih životinja u naseljenim sredinama i smanjenju broja napada pasa lutalica na stanovništvo općine Lukavac, korisniku sredstava javno preduzeće „Veterinarska stanica“ doo Lukavac odobravaju se budžetska sredstva u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja u iznosu od 20.000,00 KM, saopšteno je iz Općine Lukavac.

lukavacki.ba