Svježe vijesti:

Krizni štab MZ Lukavac Grad je nabavio dezinfikaciono sredstvo


S ciljem sprječavanja i smanjenja pojave infekcije COVID-19, Krizni štab MZ Lukavac Grad je nabavio određenu količinu dezinfikacionog sredstva DITOSAN – granule.

Pozivamo sve Predstavnike etažnih vlasnika da dođu te da preuzmu dezinfikaciono sredstvo od ponedeljka do utorka u periodu od 10:00 do 13:00 i od srijede do petka u periodu od 15:00 do 18:00 u prostorijama MZ Lukavac Grad na adresi Redžepa ef. Muminhodžića 8.

Radi što transparentnijeg informisanja javnosti napominjemo da smo u prethodnoj sedmici kompletan paket maski od 100 komada, koje smo dobili od Opštinskog kriznog štaba, podijelili
Predstavnicima etažnih vlasnika u MZ Lukavac Grad, jer smatramo da su upravo oni najizloženija lica u svom ulazu, te ih tako želimo zaštiti.

U skladu sa Zaključkom Općinskog štaba civilne zaštite Lukavac od 24.03.2020. godine, Krizni štab MZ Lukavac Grad poziva građane MZ Lukavac Grad, a posebno Predstavnike
etažnih vlasnika da sve one koji krše naložene mjere samoizolacije prijave na dežurni broj Kriznog štaba Općine Lukavac na broj 035/366-756.

Krizni štab MZ Lukavac Grad će i u narednom periodu poduzimati sve preventivne mjere u koordinaciji sa Općinskim kriznim štabom, i u skladu sa svojim mogućnostima, kao bi zaštitio
sve svoje građane.

Krizni štab MZ Lukavac Grad poziva građane MZ Lukavac Grad i Predstavnike etažnih vlasnika u Lukavac Gradu da sve eventualne probleme koji se pojave u MZ Lukavac Grad po pitanju pandemije koronavirusa prijave na e-mail adresu Kriznog štaba MZ Lukavac Grad (mzlukavacg@gmail.com).

lukavacki.ba