Svježe vijesti:

Građani općine Lukavac nisu zadovoljni brigom vlasti o psima lutalicamaNa području općine Lukavac nalazi se veliki broj pasa lutalica koji nerijetko napadaju građane. 2017. godine na općini je proveden program besplatne kastracije i sterilizacije. Naši čitaoci, građani općine Lukavac prema anketi koju smo proveli smatraju da to nije dovoljna briga  vlasti o psima lutalica.


Autor: Amar Memić


Prema online anketi koju smo proveli prvog aprila, a koju je ipunilo 200 čitalaca ltk-info portala, čak 115 ispitanika je imalo problema sa psima lutalicama.

Naša sagovornica Mediha, prije par godina doživila je napad psa lutalice koji ju je ugrizao dva puta za nogu .

“Nakon napada sam otišla na hitnu, oni su mi dole pregledali rane, očistili, previli, dali su mi vakcinu da primim odmah i antibiotik da pijem.  Trebala sam primiti još jednu vakcinu za mjesec dana, na Kantonu je nije bilo, nisam uspjela naći, tako da mi je istekao rok, pa je nisam mogla ni primiti.”, opisuje ukazanu pomoć naša sagovornica.

Prema Medihinim riječima, odmah nakon povratka iz JZU Doma zdravlja Lukavac, na poziv ljekara odazvali su se policija i šinteri koji su uzeli izjavu o napadu, te psa sklonili sa ulice.

Općina Lukavac u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice i finansijerom “Dogs Trust” iz Velike Britanije, ovim problemom se bavila u 2017. godini. Tada je proveden projekat besplatne kastracije i sterilizacije vlasničkih i pasa lutalica, a od 2018. godine smanjen je broj kastracija i nisu uključene sve veterinarske stanice u program, na općini Lukavac od tada je u program uključena samo veterinarska stanica Puračić.

“Što se tiče vakcinacije pasa lutalica na području općine Lukavac sa ovim informacijama sa kojima raspolažemo, psi koji su prošli program besplatne sterilizacije su vakcinisani, a za ove pse koji nisu prošli program, nažalost nemamo informacije i nisu uvedeni u bazu podataka. To su vakcine protiv bjesnila, na našem području one traju godinu dana i svake godine bi se trebale ponoviti“, kaže Almir Alić, doktor veterinarske medicine iz Veterinarske stanice “PET DOC 4U” u Lukavcu.

Prilikom vaksinisanja pasa lutalica, kao oznaku da je prošao program, svaki pas je označen ušnom markicom sa serijskim brojem, međutim na ulici često srećemo pse koji nisu označeni, što je potvrdilo 141 ispitanika naše ankete.Također prema našoj anketi 165 građana misli da vlasti nisu uradile dovoljno po pitanju problema sa psima lutalicama u Lukavcu, sa čime se slaže i veterinar iz Veterinarske stanice PET DOC 4U.

“Što se tiče brige vlasti o psima lutalicama, ona je ravna nuli. I ovo što se radi, radi se uz podršku nevladinih organizacija, naša općina je skroz nešto malo učestvovala, ali to je sve nedovoljno, sve je veći broj pasa lutalica”.