Svježe vijesti:

Eksterne mature u školama na TK neće biti !


Ministrica obrazovanja i nauke Tutlanskog kantona na današnjoj press konferenciji je izjavila da se zbog stanja prirodne nesreće neće održati eksterna matura 2019./2020. školske godine.

Ova odluka se odnosi i na osnovne i na srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona, što će uveliko olakšati učenicima da prebrode krizu.

Napominjemo da su učenici svoje obrazovanje morali nastaviti u vidu nastave preko interneta, što se pokazalo kao komplikovana solucija, ali za sada jedina.

Zbog otežanog postupka obrazovanja ukidanje eksterne mature je bilo i očekivano.

Amar Memić