Svježe vijesti:

Bosna i Hercegovina – raskršće Istoka i Zapada


Bosna i Hercegovina – raskršće Istoka i Zapada. Vazda na meti velikih sila i centara moći. Oltar pred kojim se klečalo i za koji se ginulo. Od vajkada do današnjih dana. I opet ničija i svoja. I ponovo postojana i mila. Zadržala je ona tu svoju posebnu blagost i atrakciju. Sačuvala obraz i okrenula novi list. Upravo muzeji prezentuje hronološke etape iz njene historije.

Malo nas ima priliku da izmijeni historiju, ali svako od nas može raditi na tome da promijeni dio događanja, dok će u cjelosti, ti događaji biti zapisani kao historija jedne generacije. I muzeji idu ovim putem pa kroz različite programe i aktivnosti pružaju jedinstvene šetnje kroz kulturnu historiju naše zemlje, baštine, tradicije i kulture.

www.mapakulture.org

 www.posjeti.ba