Svježe vijesti:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ZA 12.03.2020 godine KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA LUKAVAC
KRIZNI ŠTAB
Broj:02-1126/20
Lukavac,12.03.2020.godine


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 
KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC


Na sastanku Kriznog štaba JZU Dom zdravlja Lukavac održanom dana 12.03.2020.godine razmatrane su prispjele Naredbe kantonalnog i federalnog ministarstva zdravstva, kao i  trenutna epidemiološka situacija na našoj općini i konstatovano je da je situacija na našoj općini bez promjene, odnosno nema naznaka, niti sumnji na eventualnu pojavu Corona virusa.

Trenutno se u Službi za higijensko-epidemiološku zaštitu JZU Dom zdravlja Lukavac nalazi ukupno 48 osoba pod sanitarnim nadzorom, a radi se o osobama koje su se uredno prijavile nakon povratka iz zemalja u okruženju, a za koje postoji naredba iz Kantonalnog Ministarstva zdravstva da se prispjeli putnici iz tih zemalja jave u matičnu zdravstvenu ustanovu.

Takođe apelujemo na građane koji su se vratili iz Kine, Italije, Južne Koreje, Njemačke, Francuske, Irana i Španije, da se obavezno jave telefonskim putem u Službu za higijensko-epidemiološku zaštitu ili Službu hitne medicinske pomoći.

Krizni štab će i dalje pratiti i blagovremeno obavještavati o eventualnim promjenama.

Apelujemo na građanstvo da se pridržava datih uputa i da redovno prati naše oglašavanje.

Napominjemo, nema mjesta panici!

Dežurni telefoni za sva eventualna pitanja su:

Služba hitne medicinske pomoći           - 035 / 553 – 394     ili  124
Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu    - 035 / 367 - 334

                                                                                                 PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA
Kurtić dr Nedim, spec.oralne hirurgije