Svježe vijesti:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC


JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA LUKAVAC
KRIZNI ŠTAB
Broj:02-924/20
Lukavac,03.03.2020.godine


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 
KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

Na sastanku Kriznog štaba JZU Dom zdravlja Lukavac održanom dana 03.03.2020.godine razmatrana je trenutna epidemiološka situacija na našoj općini i konstatovano je da je situacija na našoj općini bez promjene, odnosno nema naznaka, niti sumnji na eventualnu pojavu Corona virusa.

Apelujemo na građanstvo da se pridržava datih uputa i da redovno prati naše oglašavanje.

Napominjemo, nema mjesta panici!


PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA
Kurtić dr Nedim, spec.oralne hirurgije