Svježe vijesti:

OBAVJEŠTENJE - Sedmična pijaca u Lukavcu prestaje sa radom do daljnjegOBAVJEŠTENJE

Postupajući po preporuci Kriznog štaba Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac broj: 02-1142/20 od 13.03.2020. godine, a u cilju prevencije širenja zaraznih bolesti, obavještavamo građane da se do daljnjeg odgađa organizovanje sedmične pijace u Lukavcu.