Svježe vijesti:

NOVI REŽIM RADA U DOMU ZDRAVLJA LUKAVAC - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC


Prateći naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravsztva FBiH i i Ministarstva zdravstva TK vezano za Korona virus, Krizni štab JZU Dom zdravlja Lukavac obavještava sve pacijente na području općine da se u cilju provođenja mjera za sprečavanje i širenje zaraznih bolesti ( COVID-19 ), kao preventivne mjere uvodi sljedeće:

- Od 18.03.2020. godine u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Lukavac određuju se četiri punkta 
   za ulaz u zgradu i to:

Služba hitne medicinske pomoći
Porodična medicina
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Glavni ulaz

gdje će pacijenti prije ulaska u prostorije JZU Dom zdravlja Lukavac biti obavezni prethodno se javiti medicinskom osoblju na punktu i ispuniti anketni upitnik. Ostali ulazi biti će privemeno zatvoreni.

Preporučuje se i dalje da većinu savjeta tražite telefonskim putem.

- U Službi medicine rada obustavlja se rad sistematskih pregleda radnika i izdavanje uvjerenja za oružje,
  a rade se ljekarska uvjerenja za posao, vozačke i sanitarne knjižice.

- Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba sa jednim timom radit će u dane vikenda: subotom i 
  nedjeljom od 08:00 do 16:00 sati radi dostupnosti zdravstvene zaštite iz oblasti stomatologije.

- Brojevi telefona na koje građani mogu dobiti potrebne informacije u vezi sa pojavom virusa Korona su sljedeći:

Služba hitne medicinske pomoći  035/553-394 ili 124 – Dostupan 24 sata
Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu  035/367-334 – Dostupan od 07:00 do 15:00 sati

Molimo za razumijevanje i odgovorno ponašanje u ovakvim situacijama, kako bi zadržali trenutnu dobru epidemiološku situaciju u  našim prostorijama.


                                           PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA
                                                      
                                            Kurtić dr Nedim, spec. oralne hirurgije

 
V.D.  DIREKTOR
     Kurtić dr Nedim, spec.oralne hirurgije