Svježe vijesti:

Dvadeset požara na TK u protekla 24h , od toga dva u Lukavcu


Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata, vatrogasne jedinice osim nekoliko tehničkih intervencija  imale su i 20 intervencija na gašenju požara i to:

Općina Banovići: Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je četiri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima Mušići, Borovac, Oskova i u Banovićima.

Grad Gračanica: Vatrogasna jedinica grada gračanice imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Babići, Lukavica i u sprečkom polju.

Općina Lukavac: Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima Milino Selo i Jaruške

Grad Srebrenik: Vatrogasna jedinica grada Srebrenika imala je dvije intervencije na gašenju šumskih požara u naseljima Jasenica i Kuge.

Grad Tuzla: Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je šest intervencija na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Kicelj, Požarnica, Kovačica, Solina i Paša Bunar.

Grad Živinice: Vatrogasna jedinica grada Živinica imala je tri intervencije na gašenju požara, dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima Suha i Gornje Živinice te intervenciju na gašenju zapaljenog sijena u naselju Barice. Požari su lokalizovani i ugašeni.

RTV SLON