Svježe vijesti:

5.mart. 2020 - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVACJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA LUKAVAC
KRIZNI ŠTAB
Broj:02-962/20
Lukavac,05.03.2020.godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

Na sastanku Kriznog štaba JZU Dom zdravlja Lukavac održanom dana 05.03.2020.godine razmatrana je trenutna epidemiološka situacija na našoj općini i konstatovano je da je situacija na našoj općini bez promjene, odnosno nema naznaka, niti sumnji na eventualnu pojavu Corona virusa.

Apelujemo na građanstvo da se pridržava datih uputa i da redovno prati naše oglašavanje.

Napominjemo, nema mjesta panici!


PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA
Kurtić dr Nedim, spec.oralne hirurgije