Svježe vijesti:

24.03.2020.godine - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA LUKAVAC
KRIZNI ŠTAB
Broj:02-1527/20
Lukavac,24.03.2020.godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC


Dana 24.03.2020.godine održan je sastanak Kriznog štaba JZU Dom zdravlja Lukavac na kojem su razmatrane nove naredbe Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Kriznog štaba Civilne zaštite općine Lukavac, kao i trenutna epidemiološka situacija na našoj općini i konstatovano je da je situacija na našoj općini bez promjene, odnosno nema potvrđenih slučajeva na  Korona virus.

Na općini Lukavac trenutno je 415 osoba u samoizolaciji.

Molimo sve građane kojima je izrečena mjera samoizolacije da se pridržavaju iste i napominjemo da nema mjesta panici.

Molimo građane da se uredno prijavljuju, a oni koji su prijavljeni da poštuju izrečene mjere.

MOLIMO VAS OSTANITE U SVOJIM DOMOVIMA!!!

Izbjegavanje socijalnog kontakta i pojačana higijena su najbolje mjere u borbi protiv Korona virusa.

Pratite naša saopštenja, kao i saopštenja Kriznog štaba Općine Lukavac i postupajte isključivo po datim preporukama nadležnih službi i radnih tijela.

Dežurni telefoni za sva eventualna pitanja su:

Služba hitne medicinske pomoći                     - 035 / 553 – 394     ili  124 ( non stop)
Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu    - 035 / 367 – 334  ( od 07,00-15,00 sati)

Svi ostali brojevi telefona naših Službi nalaze se na facebook stranici JZU Dom zdravlja Lukavac.


 PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA
Kurtić dr Nedim, spec.oralne hirurgije