Svježe vijesti:

16.03.2020. godine: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA LUKAVAC
KRIZNI ŠTAB
Broj:02-1172/20
Lukavac,16.03.2020.godineSAOPŠTENJE ZA JAVNOST KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

Na sastanku Kriznog štaba JZU Dom zdravlja Lukavac održanom dana 16.03.2020.godine
razmatrana je trenutna epidemiološka situacija na našoj općini i konstatovano je da je situacija
na našoj općini bez promjene, odnosno nema pozitivnih slučajeva na Korona virus.
Tokom vikenda zabilježen je povećan priliv putnika iz inostranstva, njih 84, što ukupno sa onih 64
od ranije čini 150 osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom.
Molimo ove osobe da poštuju pravila samoizolacije koju od juče kontroliše Policijska uprava
Lukavac.
Molimo osobe koje dolaze iz inostranstva, a posebno iz zemalja sa visokim rizikom od Korona
virusa da se obavezno javljaju našim Službama.
Takođe molimo građane da prate saopštenja Kriznog štaba i da se ponašaju u skladu sa
preporukama, uz napomenu da nema mjesta panici.
Dežurni telefoni za sva eventualna pitanja su:
- Služba hitne medicinske pomoći - 035 / 553 – 394 ili 124
- Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu - 035 / 367 - 334
PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA
Kurtić dr Nedim, spec.oralne hirurgije