Svježe vijesti:

Održano polaganje učenika kluba Kung Fu Wu Shu Shao Lin Lukavac-Gračanica


Jučer sa početkom u 12 sati u dvorani koja pripada kompaniji SISECAM Soda Lukavac održano je polaganje kluba Kung Fu Wu Shu Shao Lin Lukavac, a nakon toga i u Gračanici.


Na čelu komisije nalazio se osnivač vještine u Bosni i Hercegovini, Majstor 6 toana samoodbrane, majstor 5 životinjskih stilova i majstor wing chuna Sadik Karahasanović, ostale članove komisije sačinjavali su Muhidin Ibricic, Expert Majstor samoodbrane 2 toan, Majstor Wing Chuna te Majstor 5 životinskih stilova 1 toan i Lejla Ibricic, Majstor samoodbrane 1 toan i Majstor wing chuna 1 toan .

Učenici su uspješno položili za određena zvanja kako praktično tako i teoretskim znanjem te su ispunili očekivanja komisije. Za marljiv trud i zalaganje tokom polaganja komisija je nagradila stepenom više u Lukavcu Azru Bojkić , a  u Gračanici Emu Ćenanović i Mehmeda Alić. Ovim putem bi čestitali učenicima i roditeljima na svim položenim zvanjima i poželili da se nastave boriti na putevima Kung fu-a.