Svježe vijesti:

Naša stranka u saopštenju za javnost ukazuje na probleme MZ Orahovica


Elektronskom poštom na našu adresu je stiglo saopštenje Naše stranke koje vam prenosimo u cijelosti :

Članovi Općinskog odbora Naše stranke Lukavac u razgovoru s mještanima Mjesne zajednice Orahovica uvjerili su se u hitnost rješavanja problema s kojima se godinama bore. S tim u vezi podnijeli su nadležnoj službi u Općini Lukavac inicijativu da se:

– Što hitnije organizuje prikupljanje i redovan sedmični odvoz komunalnog otpada kako bi se zaštitili njeni značajni prirodni resursi;

– Da se u što kraćem vremenu i ova mjesna zajednica uvrsti u plan uređenja rasvjete kako bi se i djeca koja u njoj pohađaju školu osjećala bezbjedno krećući se putem do škole u jesenjem i zimskom periodu;

– Hitno preduzmu mjere na izradi projekta i osiguraju sredstva za uređenje korita rijeke Turije na dijelu njenog toka koji prolazi kroz naselje i stvara velike probleme mještanima plavljenjem kuća i njiva.

“MZ Orahovica jedna je od ratom najviše razrušenih i opustošenih sa znatnim gubicima i ljudskih života i materijalnih dobara. Mještani su se odmah nakon završetka rata u većem broju vratili i svojim sredstvima obnovili život. Pomoć lokalnih i drugih organa nadležnih za obnovu u pravilu je bila nedostatna i nepravovremena, pa se doima da je i nakon 25 godina u miru ova MZ nepotpuno obnovljena, a neke vitalne funkcije još uvijek nisu uspostavljene.

Neobjašnjivo je da ni nakon 25 godina u ovoj MZ nije razvijen način zbrinjavanja komunalnog otpada, tako da se on ne gomila uz rijeku i potočiće koji se u nju ulijevaju.

Činjenica da nema ulične rasvjete ne može se tumačiti drugačije nego kao izraz nemara lokalnih vlasti prema mještanima Orahovice.

I na kraju ono što je najzahtjevnije, ali mještanima Orahovice i najvažnije je uređenje korita rijeke Turije, posebno na dijelu njenog toka kroz selo gdje su se u prethodnom periodu poplave događale i po više puta u toku godine, nanoseći znatne štete njenim mještanima i ostavljajući posljedice na objektima i zemljištu koje sami nisu bili u stanju sanirati, a pomoć koju su za te svrhe dobijali, uglavnom je bila nedovoljna. Ako se moglo ozbiljno i hitno pristupiti uređenju rijeke Turije na dijelu njenog toka kroz MZ Turija, što je njenim mještanima donijelo toliko potrebnu zaštitu od eventualnih poplava, onda je MZ Orahovica sigurno prva naredna lokacija na kojoj je takav projekat neophodno realizovati”, obrazložili su svoju inicijativu u Općinskom odboru Naše stranke Lukavac.