Svježe vijesti:

Nakon nekoliko sastanaka dr. Kenana Omerdića s mještanima Jarušaka Gornjih priča "put za Jaruške" dobila epilog


Nakon što smo objavili statuse Suada Mešića i Šemsada Alibašića iz Jarušaka, te lično napravili video snimak puta za Jaruške Gornje, prisustvovali na niz sastanaka između dr Kenana Omerdića, predsjednika OO SDP Lukavac sa mještanima Jarušaka, ova priča dobila je svoj nastavak.

S obzirom kako su mještani Jarušaka Gornjih iznijeli problematiku s kojom se njihova mjesna zajednica susreće, te nakon provjerenih naovoda o vlasništvu putne komunikacije dr Kenan Omerdić, vijećnik u OV Lukavac najavio je vijećničku inicijativu po ovom pitanju, ali i drugim pitanjima poput vodosnadbijevanja, javnog prevoza, odvoza smeća, pomoćne putne komunikacije prema Orahovici i drugo.

Javno iznošenje činjeničnog stanja na našem portalu i grupama kojem se pridružio i Dino Osmanović, administrator SodaLive.ba portala veće je donijelo određene pomake. 

Kako se navodi u objavi RTV Lukavac, održan je sastanak između općinskih službi i Rudnika krečnjaka "Vijenac". Na sastanku je dogovoreno da općinske službe urade predmjer i predračun radova, a RK "Vijenac" izrazio je spremnost učešća u sufinansiranju radova na sanaciji i rekonstrukciji ove putne komunikacije. Također obzirom da nanosi blata, kamena i nečistoće nanesene s rudnika pri utovaru kamiona utiču na izgled i sigurnost ove dionice puta, iz Rudnika krečnjaka "Vijenac" najavili su izgradnju praonice podvozja kamiona kako nečistoće ne bi završile na asfaltu.


Mi u SDP-u ćemo svakako nastaviti pratiti tok događaja i radova na ovom projektu, kao i na projektu pokrenutom našom inicijativom na rješavanju vodosnadbijevanja MZ Puračić i ostalih mjesnih zajednica priključenih na gradski vodovod. Također ćemo nastaviti s praksom saradnje s građanima te iznositi i preko naših vijećnika u OV Lukavac uticati na rješavanje suštinskih problema od značaja za sve građane općine Lukavac izjavio je dr. Kenan Omerdić predsjednik OO SDP Lukavac za naš portal.


Tekst objavlje na stranici RTV Lukavac pod nazivom:  "Općina Lukavac i RK Vijenac rade na uređenju puteva u Jaruškama" pročitajte na linku