Svježe vijesti:

Potvrđena optužnica protiv omladinske zadruge ‘Infomreža’ Tuzla za utaju poreza i pranje novca


Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu postupajućeg tužioca protiv E.M (44) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa krivičnim djelima zloupotreba položaja i ovlašćenja, porezna utaja i pranje novca. Optužnicom se tereti i N.M (39) da je počinila krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa pranjem novca, te Omladinska zadruga „Infomreža“ Tuzla zbog krivičnih djela porezna utaja i pranje novca.U optužnici je navedena osnovana sumnja da je  E.M u periodu od 2015. do početka 2019. godine, kao faktički odgovorna osoba i predsjednik Nadzornog odbora u Studentskoj zadruzi „Apsolvent“ Tuzla, te kao  direktor i jedan od osnivača Omladinske zadruge „Infomreža“, udružio grupu ljudi koja je po njegovom nalogu  kontaktirala i animirala studente da  zaključuju  fiktivne ugovore sa pomenutim zadrugama o obavljanju određenih poslova,  a da poslovi faktički nisu obavljani ili su u određenim situacijama obavljali poslove anketiranja ili promocije za firme i organizacije sa kojima su zadruge sarađivale. Novac naplaćen od fiktivnih  ili obavljenih poslova je isplaćivan na račune studenata, koji su za to dobijali manje nagrade u iznosima od 50 do 100 KM, a veći dio isplaćenog  novca studenti su putem članova grupe vraćali njemu. Također, i drugi članovi ove grupe su za animiranje studenata dobijali određene nagrade.

Tako prisvojen i zadržan novac nije prijavljivao kao prihod i dohodak od nesamostalne djelatnosti, na što je bio obavezan u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak i drugom relevantnom zakonskom regulativom u FBiH.U optužnici je navedeno da je E.M sebi ili drugima pribavio  protivpravnu korist u iznosu od oko 920.000 KM, i to oko 287.000 KM  kroz  Studentsku zadrugu „Apsolvent“ i oko 632.000 KM kroz Omladinsku zadrugu „Infomreža“.

N.M je osumnjičena da je učestvovala sa E.M u uderužinju krivičnog djela  pranje novca, preuzimajući svoju ulogu u  grupi, te u tački 5 optužnice se za poreznu utaju i pranje novca tereti i pravno lice Omladinska zadruga „Infomreža“ koju je zastupao E.M .Supružnici su optuženi da su kao osnivači Zadruge, znajući da raspolažu sa novcem pribavljenim vršenjem krivičnih djela, u cilju legalizacije novca, kupovali  nekretnine, pokretnosti ili su novac koristili u druge svrhe.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da se, po pravosnažnosti presude, optuženim oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelima, a do odluke suda im je blokirana imovina, i to  nekretnine, vozila i novac.Također, E.M je Općinski sud Tuzla produžio određene mjere zabrane, izrečene umjesto pritvora kao strožije mjere osiguranja prisustva optuženog tokom krivičnog postupka.

(TIP)