Svježe vijesti:

Poptisan novi sporazum: GIKIL i Tehnološki fakultet u Tuzli obnovili saradnju


S ciljem užeg povezivanja privrede i nauke, teorije i prakse, predstavnici Global Ispat Koksne
Industrije d.o.o. Lukavac (GIKIL) i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli potpisali su novi
sporazum o saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti.
Prema riječima dekana Tehnološkog fakulteta prof.dr. Seada Ćatića najveću korist od ove saradnje
imat će studenti, ali i cjelokupna akademska zajednica.
„Mi smo imali sličnu saradnju sa kompanijom GIKIL i ranije, a sada se evo ponovo ukazala i potreba i
prilika da se ta veza ojača. Sporazum će omogućiti unapređenje ključnih procesa i na jednoj i na
drugoj strani, a naročito na području razmjene stručnjaka i istraživača, razmjene znanja u teoriji i
praksi, zajednički razvoj studijskih programa, kao i realizaciju praktičnih vježbi i predavanja. Ono što
je za studente posebno važno jeste, dakle, usvajanje praktičnih znanja i njihova adaptacija na radno
okruženje u hemijskoj industriji, a ova kompanija zaista pruža bogate mogućnosti za to“, kazao je
Ćatić.
Korist od aktivne saradnje fakulteta i privrede odavno je prepoznata i u GIKIL-u gdje postoji
kontinuirana potreba kako za kvalitetnim inženjerskim kadrom, tako i za saradnjom u pronalaženju
efikasnih tehnoloških rješenja specifičnih za industriju kao što je GIKIL.
„Tehnološki fakultet u Tuzli za nas predstavlja zaista kvalitetnu bazu za izbor budućih kadrova u
kompaniji, a ovime ćemo cjelokupan taj proces dodatno unaprijediti. Ono što je za nas u ovom
momentu također veoma važno jeste saradnja profesora i studenata sa našim sada već iskusnim
inženjerima, od kojih su mnogi njihovi bivši studenti, prvenstveno na zajedničkim projektima iz
oblasti hemijskog inženjerstva i inženjerstva zaštite okoline od kojih će korist imati i fakultet i
kompanija, ali i cjelokupna lokalna zajednica“, kazao je zamjenik generalnog direktora u GIKIL-u Suad
Imamović.
Sporazum je potpisan na period od četiri godine.
Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac