Svježe vijesti:

NE ŠLJAČIŠTU NA JEZERU KOPA ''ŠIĆKI BROD''!


Na našu adresu stiglo je saopćenje za javnost OO PDA Lukavac koje prenosimo u cijelosti:SAOPŠTENJE ZA JAVNOST !

Obavještavamo stanovnike opštine Lukavac da je Vlada TK u finalnoj fazi izrade prijedloga prostornog plana TK 2005-2025 koji će se vrlo brzo uputiti Skupštini TK na usvajanje.

Tim dokumentom, ukoliko bude usvojen, predviđeno je odlaganje šljake iz TE Tuzla u jezero na kopu ''Šićki Brod'' koje je nastalo nakon eksploatacije uglja na tom lokalitetu.
Usvajanje ovog prostornog plana za opštinu Lukavac a posebno za naselja ''Bistarac Gornji'', ''Bistarac Donji'', ''Lukavac Mjesto'', ''Huskići'' i za sam ''Lukavac Grad'', imalo bi katastrofalne i nesagledive ekološke posljedice.

Naime, sada predviđeno odlagalište na kopu ''Šićki Brod'' je kota iznad Lukavca Grada i nabrojanih naseljenih mjesta, čime se eventualnim formiranjem šljačišta, direktno ugrožavaju voda za piće, zemlja i zrak na području čitave naše opštine.

O broju oboljelih stanovnika naše opštine od karcinoma pisano je mnogo puta i to su brojevi i procenti koje opštinu Lukavac uz grad Tuzlu svrstavaju u sam vrh gradova u Evropi sa najvećim procentom oboljelih osoba od malignih bolesti.
Usvajanjem ovog prostornog plana, svi ovi podaci bi vrlo brzo postali duplo veći.

Pravi razlog zbog kojeg aktuelna vlast želi deponiju šljačišta na kopu ''Šićki Brod'' jeste novac a za Elektroprivredu to je najjeftinija opcija sa kojom žele riješiti ovaj problem. To što se radi po prašini koja je kancerogena i od koje ljudi obolijevaju, to što se radi o materiji koja truje vodu, zemlju i zrak, za ovu vlast uopšte nije važno. Njima je bitan projekat bloka 7 TE Tuzla kojim se otvara vreća u kojoj se nalazi 1,5 milijardi KM i koju treba potrošiti a usvajanje prijedloga prostornog plana TK 2005-2025 je uslov da se ta vreća odriješi.

Pozivamo sve stanovnike opštine Lukavac da dignete glas i kažete: NE ŠLJAČIŠTU NA JEZERU KOPA ''ŠIĆKI BROD''!
Neka ga prave gdje god hoće, ali što dalje od nas i naše opštine.