Svježe vijesti:

Poziv na javnu diskusiju „Mapiranje ljudskih prava u medijima sa fokusom na zaštitu prava LGBTQ osoba“


Najljubaznije Vas pozivamo na javnu diskusiju „Mapiranje ljudskih prava u medijima sa fokusom na zaštitu prava LGBTQ osoba“, koja će se održati u srijedu 4. decembra 2019. godine u hotelu Tuzla (ZAVNOBIH 13) u Tuzli sa početkom u 10 sati.

Razgovaraćemo o identifikovanju i mapiranju problema u primjeni profesionalnih standarda izvještavanja o ljudskim pravima LGBTQ osoba, govoru mržnje, te stvaranju netrepeljivosti i predrasuda kroz medijske sadržaje, ali i o ulozi i odgovornosti organizacija civilnog društva, medija i institucija u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava LGBTQ, u skladu sa standardima i politikama Evropske unije u oblasti ljudskih prava i demokratija.

Svoje prisustvo možete prijaviti do 3. decembra na email adresu milica.andrijasevic@bhnovinari.ba ili na broj telefona 033 223 818.