Svježe vijesti:

POZIV GRAĐANIMA OPĆINE LUKAVAC - Od ponedjeljka počinju Javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2020. godinu


Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Lukavac, broj: 01-02-13892-1/19 od 09.12.2019. godine, Općina Lukavac upućuje Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Lukavac za 2020. godinu. 

Javnu raspravu provest će Služba za budžet i finansije i budžetski korisnici Općine Lukavac, zajedno sa Timom za provodjenje Javne rasprave, prema rasporedu i terminima održavanja Javne rasprave po mjesnim zajednicama kako slijedi:

Za područje mjesnih zajednica: Devetak, Puračić, Tabaci, Dobošnica Gornja, Dobošnica Donja, Kruševica, Gnojnica i Berkovica Javna rasprava održat će se dana 16.12.2019. godine (ponedjeljak) u 17,00 sati, u prostorijama ambulante u Devetaku.

Za područje mjesnih zajednica: Poljice Gornje, Poljice Donje, Prokosovići, Bikodže, Turija, Orahovica, Babice i Jaruške, Javna rasprava održat će se dana 17.12.2019. godine (utorak) u 17,00 sati u prostorijama Doma kulture u Poljicu Gornjem.

Za područje mjesnih zajednica Lukavac Grad, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Modrac, Bokavići, Lukavac Mjesto, Hrvati, Šikulje i Huskići i ujedno CENTRALNA JAVNA RASPRAVA ZA OPĆINU LUKAVAC, održat će se dana 19.12.20’19. godine (četvrtak) u 17,00 sati u sali biblioteke Doma kulture Lukavac.

Nacrt Budžeta Općine Lukavac za 2020. godinu može se preuzeti na zvaničnoj web stranici Općine Lukavac: www.lukavac.ba. Određeni broj kopija Nacrta Budžeta za 2020. godinu se može prezeti u Službi za budžet i finansije.

Učesnici u Javnoj raspravi, svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, mogu u pisanoj formi dostaviti u Službu za budžet i finansije Općine Lukavac, najkasnije do 18.12.2019.godine, a radi blagovremene izrade Prijedloga Budžeta Općine Lukavac za 2020.godinu.

Za dodatne informacije i apliciranje za budžetska sredstva dostupan je dežurni telefon/fax 035/366-751 i  e-mail adresa: advija.imamovic@lukavac.ba.