Svježe vijesti:

JU Centar za kulturu izmirio svoje obaveze prema JP RAD Lukavac


Sa današnjim danom je JU Centar za kulturu izmirio svoje obaveze prema JP RAD Lukavac. S ovim se završava finansijska agonija i nekontrolisano gomilanje duga JU Centra za kulturu Lukavac. Ukupan izmireni dug po potpisanim protokolima je 1.310.000,00 KM. Protokol koji je 2010 godine potpisan na 25 godina (1.072.000,00 KM) protokol koji je izmiren u mjesecu maju ove godina (159.000,00 KM) i tekući dug u visini od 79.000 KM.

Novi menadžment JU Centra za kulturu na čelu sa direktorom Erminom Prijićem je već u januaru 2019. godine predložio Općinskom vijeću Lukavac plan sanacije i finansijske stabilizacije Ustanove, te je direktor Prijić dobio ovlaštenje od strane OV Lukavac (usvojeno jednoglasno) da počne sa pregovorima s ciljem realizacije izmirenja cjelokupnog duga JU Centra za kulturu Lukavac.

U maju zatvara se protokol u visini od 159.000,00 KM, do decembra je JP RAD Lukavac uplaćeno još skoro 100.000,00 KM a sa današnjim danom i današnjom sjednicom OV Lukavac koji su usvojili predloženi rebalans izmiren je dug prema JP RAD Lukavac i u Novu 2020. godinu JU Centar za kulturu ulazi kao finansijski stabilna ustanova, ustanova bez dugovanja sa riješenim višegodišnjim finansijskim problemima. Uz nesebičnu podršku načelnika Edina Delića, vijećnika u OV Lukavac (SDA, SBB, SDP, SD, DF, SBiH i predstavnika nacionalnih manjina Mehmeda Suljića i Ramiza Frljanovića) koji su prepoznali ideju menadžmenta JU Centra za kulturu Lukavac, imali povjerenja u direktora Ermina Prijića i svaki put zaključke i potrebne odluka usvajali jednoglasno došli smo do toga da izmirimo dugovanja prema JP RAD Lukavac (dug koji se gomilao od 1997. godine) Menadžment i direktor Ermin Prijić koji je u mandatu tek 1 godinu i 5 mjeseci uz podršku prednje navedenih aktera (načelnika i vijeća) vratili su JU Centar za kulturu Lukavac na tzv. Zelenu granu.

Vaš JU Centar za kulturu Lukavac